Phòng khám uy tín
Cung cấp dịch vụ Y tế

FLC Star Tower sẽ cung cấp các dịch vụ Y tế, Giáo dục, Ngân hàng. An tâm về sức khỏe của cả gia đình khi ngày tại nơi bạn sống sẽ tích hợp phòng khám uy tín sẵn sàng chăm sóc sức khỏe và xử lý tình huống kịp thời.