Hàng trăm trường mầm non
Cao cấp trên địa bàn

Hệ thống trường học trên địa bàn nơi sinh sống là thông tin quan trọng nhất với mỗi gia đình trẻ. FLC Star Tower được lựa chọn vị trí với tiêu chí nền tảng phát triển con người là số 1.